Alapítvány

A "Zenélő Gyermekekért" Alapítvány
Kuratórium:
Elnök:  Dr. Völgyi Zoltán
Titkár:  Bíró Melinda
Tagok: Papp Tamás
           Miklós Judit
           Sasfalvi Gábor
Adószám: 19195843-1-14

Köszönjük adója 1% felajánlását!

Alapítványi hírek

2011. július 7.
Alapítványunk kuratóriumának új elnöke 2011. június 20-tól Dr. Völgyi Zoltán lett. Elnökünk, néhai Dr Völgyi Zoltánné, iskolánk elhunyt igazgatójának férje. Az alapítványt annak idején az igazgatónő alapította. Az új elnök ezért is fontos feladatának látja az alapítvány munkájában való résztvételét.
2011. június 8.
Pályázati elszámolás ellenőrzése
A mai napon délelőtt megtörtént az alapítványunk által, a LEADER pályázaton még 2010 évben nyert több mint Kettőmillió egyszáz ezer forint értékű pályázat elszámolása. Az ellenőrök mindent rendben találtak, az alapítvány várja a lehívott támogatás összegének érkezését.

Alapítványunk kuratóriumi ülése
Második ülését tartotta egy héten belül A Zenélő Gyermekekért Alapítvány. Dr Elizek Csilla elnök indítványára a kuratórium egy-hangú szavazással döntött a LEADER pá-lyázaton elnyert több mint 2 M Ft-os támo-gatásból vásárolt hangszerekről. A döntés szerint az alapítvány átadja a hangszereket az iskolának felhasználásra.
Jelen volt a teljes tantestület, akiknek az elnök asszony elmondta, hogy reményei szerint még sokszor lesz ilyen alkalom, és hogy a megajándékozottak használják sok egészséggel és eredménnyel e nagy érté-ket képviselő adományt. A kuratórium dön-tött még útiköltség támogatásról is, melyet a május 10-i, Kaposváron megrendezésre kerülő megyei növendékhangversenyre történő utazáshoz lehet autóbusz költségre felhasználni.Marcali Városi Zeneiskola www.marcalizeneiskola.hu; marcalizeneiskola@gmail.com; +36 30 411 107; +36 30 510 088
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Megtekintés Letöltés
  68 kB verziószám: 1 2011. máj. 6. 8:39 Béla Hajas
Ċ
Megtekintés Letöltés
  1148 kB verziószám: 1 2011. jún. 13. 15:54 Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola
Ċ
Megtekintés Letöltés
  1751 kB verziószám: 1 2011. jún. 13. 15:55 Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola
Ċ
Megtekintés Letöltés
  569 kB verziószám: 1 2011. máj. 6. 8:40 Béla Hajas
Ċ
Megtekintés Letöltés
  750 kB verziószám: 1 2011. máj. 6. 8:41 Béla Hajas
ĉ
Megtekintés Letöltés
  229 kB verziószám: 1 2012. febr. 16. 3:30 Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola
Aloldalak (1): KZT 2014